Ranking  Players

# Name Empire Level EXP
1 eHo Jinno 100 265050
2 s9 Shinsoo 100 0
3 cRz Jinno 92 103975633
4 ninja Jinno 91 68216344
5 GRANDY Jinno 91 50287001
6 Iuli Jinno 90 434606118
7 SamYCa94 Jinno 90 283617003
8 BoBV2dot0 Jinno 90 2730530
9 Hekate Shinsoo 90 501461
10 Galaxy Chunjo 90 7884